Links
Comment on page

Příkazy Hráče

Nejpoužívanější příkazy

/spawn - teleportuje tě na spawn serveru
/afk - zapne afk režim nebo případně se afk režim zapne po 5 minutách neaktivity
/mgs [Nick] - odešle privátní zprávu vybranému hráči
/dotaz - odešle dotaz A-Teamu
/sit - umožní ti posadit se na zem
/art nebo /artmap - otevře hráči art menu díky kterému bude moct dělat vlastní obrázky, zobrazovat si obrázky ostatních a zjistit si co se jak craftí, jaké barvy jdou použít a jaké nástroje jsou použít
/art save [název díla] - uloží dílo které jste domalovali , to zamkne váš obrázek a znemožní ho upravovat, zároveň ho zobrazí v galerii
/quest nebo /quests - otevře quest menu

Příkazy pro státy

/land - otevře land menu díky kterému můžou prezidenti spravovat stát
/land spawn - teleportuje tě na spawn tvého státu
/trust [Nick] - Pokud toto napíše prezident tak přidá vybraného hráče do svého státu
/untrust [Nick] - Pokud toto napíše prezident tak odebere daného hráče ze státu
/leave [Jméno státu] - díky tomuhle můžete opustit daný stát
/stats - ukáže statistiky jako odehraný čas, počet vytěžených bloků, počet zabitých monster a pod.
/unclaim - Pokud toto napíše prezident tak odebere uzemí státu
/unclaim auto - Pokud toto napíše prezident tak bude odebírat území státu podle toho kudy prezident projde
/war declare [Jméno nepřátelského státu] - vyhlásí válku vybranému státu
/war info - zobrazí všechny probíhající nebo nadcházející války
/war menu - otevře menu válek
/map - zobrazí mapu okolních chunků v chatu