💻Příkazy Hráče

Příkazy na serveru, které může jakýkoliv hráč vyuižít

Nejpoužívanější příkazy

/spawn - teleportuje tě na spawn serveru

/afk - zapne afk režim nebo případně se afk režim zapne po 5 minutách neaktivity

/mgs <nick> - odešle privátní zprávu vybranému hráči

/dotaz - odešle dotaz Admin Týmu

/sit - umožní ti posadit se na zem

/art nebo /artmap - otevře hráči art menu, díky kterému bude moct dělat vlastní obrázky, zobrazovat si obrázky ostatních a zjistit si, co se jak craftí, jaké barvy lze použít, a jaké nástroje se používají.

/art save <název díla> - uloží dílo které jste domalovali , to zamkne váš obrázek a znemožní ho upravovat, zároveň ho zobrazí v galerii

/quest nebo /quests - otevře quest menu

Příkazy pro státy

/land - otevře land menu díky kterému můžou prezidenti spravovat stát

/land spawn - teleportuje tě na spawn tvého státu

/trust <nick> - Pokud toto napíše prezident tak přidá vybraného hráče do svého státu

/untrust <nick> - Pokud toto napíše prezident tak odebere daného hráče ze státu

/leave <jméno státu> - díky tomuhle můžete opustit daný stát

/stats - ukáže statistiky jako odehraný čas, počet vytěžených bloků, počet zabitých monster a pod.

/unclaim - Pokud toto napíše prezident tak odebere uzemí státu

/unclaim auto - Pokud toto napíše prezident tak bude odebírat území státu podle toho kudy prezident projde

/war declare <jméno nepřátelského státu> - vyhlásí válku vybranému státu

/war info - zobrazí všechny probíhající nebo nadcházející války

/war menu - otevře menu válek

/map - zobrazí mapu okolních chunků v chatu

Máš nějaké dotazy, problémy? Napiš nám do #🎫〡tickety.

Last updated